2.třída – ŽABKY

  • Naším cílem je vytvářet prostředí pohody, které novým dětem pomůže začlenit se do stávajícího kolektivu, navazovat vztahy s novými kamarády, adaptovat se na život v mateřské škole. Budeme u dětí rozvíjet kladný vztah ke sportu, povedeme je ke spolupráci, zdravé soutěživosti, ale i k umění prohrávat.
  • Vážení rodiče, komunikovat s třídními učitelkami můžete přes mailovou adresu:

zabky@tyrsovka.cz