2.třída

  • Naším cílem je vytvářet prostředí pohody, které novým dětem pomůže začlenit se do stávajícího kolektivu, navazovat vztahy s novými kamarády, adaptovat se na život v mateřské škole.

V průběhu celého roku budeme spolupracovat s rodiči formou „Projektových dnů “, které jim umožní nahlédnout do běžného denního režimu třídy.

Budeme u dětí rozvíjet kladný vztah ke sportu, povedeme je ke spolupráci, zdravé soutěživosti, ale i k umění prohrávat.

  • Vážení rodiče, komunikovat s třídními učitelkami můžete přes mailovou adresu:

2.karasova@tyrsovka.cz