3.třída – MOTÝLCI

V letošním školním roce se budeme snažit děti vést ke zdravému

životnímu stylu, k rozvoji pohybových dovedností, k vytváření

kamarádských vztahů, které jsou neoddělitelnou součásti

jejich života. Nejstarší děti připravíme pro úspěšný vstup do školy

a ostatní děti na roli budoucích předškoláků.

  • Vážení rodiče, komunikovat s třídními učitelkami můžete přes mailovou adresu:

motylci@tyrsovka.cz