4.třída – PTÁČATA

4. třída PTÁČATA                     

Zaměříme se na samostatnost – především v sebeobsluze a oblékání, na jazykové, řečové a komunikativní dovednosti , aby děti dokázaly komunikovat s dospělými –  vyřídit krátký vzkaz, nebát se požádat  o pomoc.

Budeme procvičovat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci, jednoduché logické a myšlenkové operace, rozlišovat zrakové a sluchové vjemy, záměrnou pozornost, schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.

Budeme u dětí prohlubovat vnímání kulturních podnětů a rozvíjet tvořivost, chceme, aby se děti dokázaly orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Naší snahou je, aby se naši budoucí prvňáčci do školy těšili. Ale zároveň, aby na svou mateřskou školku a  učitelky vzpomínali s radostí a úsměvem.


  • Vážení rodiče, komunikovat s třídními učitelkami můžete přes mailovou adresu:

ptacata@tyrsovka.cz