Aktuality

Změna platby za stravné a školné (úplata za předškolní vzdělávání) od 1. 9. 2019.

Systém placení inkasem, zálohově předem na daný měsíc:

  • inkasní zálohová srážka z vašeho účtu proběhne poprvé k 3.10.2019 za stravné a školné na měsíc říjen
  • o přeplatek vzniklý z odhlášené stravy bude ponížena vždy následující inkasní platba
  • při úhradě inkasem máte zaručeno, že stravné a školné bude zaplaceno včas

Neuskutečněná inkasní srážka:

  • částku bude nutné uhradit jiným způsobem, nejpozději do konce měsíce tak, aby byla splněna podmínka zálohové úhrady.

Ve výjimečných případech lze využít jinou formu úhrady:

  • jednorázový příkaz,
  • trvalý příkaz.

Zřízení inkasního příkazu pro účel školy:

Účet mateřské školy: 19-2000765379/0800

nastavení limitu na školné a stravné dohromady  –      2000,- Kč na 1 dítě

provedení inkasa: měsíčně

Úplata za vzdělávání – školné • 750,-Kč/měsíc – děti předškolního věku (rok před vstupem do ZŠ a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí).

Stravné: • Děti do 6 let 39,- Kč/den, děti od 7 let 41,- Kč/den

Kontaktní osoba pro školné a stravné: Lenka Keyřová, vedoucí školní jídelny MŠ Karásek
telefon: 241 772 723
e-mail: sjkarasek@tyrsovka.cz

aktualizace 12.9.2019
Vážení rodiče, v úterý 10.9.2019 proběhnou ve všech třídách první třídní schůzky. 

1. a 2. třída od 16:00 hodin

3. a 4. třída od 16:30 hodin

Přijďte, pokud to bude možné, bez dětí.  Děkujeme  


Vážení rodiče, od září dochází ke změně plateb školného a stravného. Věnujte prosím pozornost následujícím odkazům:

Změna platby za stravné a školné

Platby

Úplata za vzdělávání – školné • 750,-Kč/měsíc – děti předškolního věku (rok před vstupem do ZŠ a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí).

Stravné: • Děti do 6 let 39,- Kč/den, děti od 7 let 41,- Kč/denÚčet mateřské školy: 19-2000765379/0800

Kontaktní osoba pro školné a stravné: Lenka Keyřová, vedoucí školní jídelny MŠ Karásek
telefon: 241 772 723
e-mail: sjkarasek@tyrsovka.cz

Informace o platbě školného a stravného za měsíc září 2019, obdržíte u vedoucí jídelny od 9. 9. 2019 formou tiskopisu.


Vážení rodiče, nástup do MŠ je v pondělí 2.9.2019 do 8:30 hodin.

Nově přijaté děti v 1. třídě budou mít dva týdny na adaptaci:

Po až St do 10:00 hodin

Čt, Pá a druhý týden do oběda (12:30 hodin)

 


V rámci ekologické výuky jsme společně se skřítkem Medovníčkem  a dětmi zabydleli hmyzí domeček.


Za peníze získané z prodeje Andělských kalendářů (7175,- Karásek ) jsme zakoupili dětem didaktické hračky a pomůcky