Aktuality

Vážení rodiče,

od 11.5.2021 probíhají kroužky organizované DDM v areálu MŠ, pouze kroužek keramiky bude v prostorách DDM.


Letní provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu

Letní provoz pro přihlášené děti ze všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12 začíná 1. 7. 2021 a končí 22. 8. 2021. Od 23. 8. 2021 budou v provozu všechny mateřské školy.

Letní provoz bude organizován pouze v případě, že to umožní aktuální epidemiologická situace!

Leták letní provoz 2020-2021

 


Provoz školky od 12.4.2021

Od 12. 4.  2021 bude školka v provozu pro děti předškolní a pro děti zaměstnaných rodičů vybraných profesí.

Všechny podrobnosti máte v emailech

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

https://www.mpsv.cz/osetrovne


Vážení rodiče dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání (5 až 6 leté) a  dětí, kterým byl udělen odklad školní docházky (OŠD), seznamte se s dodatkem k Distanční výuce:

Školní řád -dodatek k distanční výuce předškoláků

Přejeme hodně trpělivosti a zdraví

Lenka Kouřilová, ředitelka školy a kolektiv MŠ

Hygienická opatření – aktualizace 26.10.2020

Hygienická opatření v MŠ Karásek od 1.9.2020


Vážení rodiče, žádáme Vás, abyste do areálu  školy a do budovy vstupovali v respirátorech FFP2.  Děkujeme.

aktualizace 15.4.2021