Aktuality

Vážení rodiče,

Na základě opatření vyhlášených v rámci nouzového stavu je Mateřská škola Karásek od 1.3.2021 uzavřena. 

Maminky pracující v IZS, zdravotnictví a dalších vybraných pozicích.

Bude možnost si přes Vašeho zaměstnavatele zažádat o umístění do školky určené pro tyto děti. Váš zaměstnavatel musí požádat Magistrát hl. m. Prahy o umístění dítěte do této náhradní školky.

Mateřská škola tentokrát OČR nevydává, veškeré informace najdete zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Školné:

Za dny, kdy je školka uzavřená Vám bude pravděpodobně poníženo školné – bude záležet na délce uzavření školky.

Školné vyúčtujeme v červnu 2021.

Distanční výuka:

Rodičům dětí z předškolních tříd budou paní učitelky pravidelně posílat pracovní plány. Odesílané plány budou vycházet z předem stanovených témat TVP (třídní vzdělávací plán).

Budou odesílány pracovní listy pro předškolní přípravu (grafomotorika, základní matematické představy, časoprostorová orientace, jazyková výchova,…), náměty na výtvarné, pracovní, tělesné a hudebně – pohybové činnosti. Pokud se děti nemohou účastnit prezenční výuky v mateřské škole je velmi důležité, aby rodiče spolupracovali s mateřskou školou  a nepodcenili předškolní přípravu dětí.
I dětem z nepředškolních tříd budou paní učitelky rodičům posílat náměty a návody, jak s dětmi doma pracovat, pokud jim na to zbyde chvilka volného času.

Budeme Vám k dispozici na emailu tříd a reditelka@mskarasek.cz  (tel: 737 666 628).

Přejeme hodně trpělivosti a zdraví

Lenka Kouřilová, ředitelka školy a kolektiv MŠ

Lyžařský kurz se ruší. Peníze Vám budou vráceny na účet.


 Jarní prázdniny

Během jarních prázdnin 22. – 26.2.2021 z důvodu rekonstrukce jídelního výtahu a výměny lina v 1. třídě, budou přihlášené děti rozděleny do 3. a 4. třídy (seznamy jsou na dveřích do školky).

Scházení (6:30 – 7:00 hodin) i rozcházení (po spaní) dětí bude po celý týden ve 3. třídě.


Letní prázdninový provoz

Vážení rodiče,
do 14.2.2021 jste měli ve školce přihlásit své dítě na prázdninový provoz.
Naše školka bude mít provoz do 30.6. a pak od 23.8.2021.
Prázdninový provoz v náhradních školkách se uskuteční pouze tehdy, když bude příznivá pandemická situace a náhradní provoz povolí hygienici…

Ve středu 17.2.2021 bude ve školce KARNEVAL.

Dejte dětem do školky kostým.


Pro rodiče předškoláků je připravena v rámci EduCoffee on-line poradna

Jak na rozvoj grafomotoriky u předškoláků.

Účast je zdarma, nutná registrace na www.mappraha12.cz 


Vážení rodiče, ve své kmenové třídě si můžete vyzvednout

„Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte poplatníka v předškolním zařízení“.


 Z důvodu nařízení vlády se lyžařský kurz od 4.1.2021 nekoná.

Předběžně máme zamluvený 1. týden v březnu, pokud situace dovolí.


Hygienická opatření – aktualizace 26.10.2020

Hygienická opatření v MŠ Karásek od 1.9.2020


Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci s rostoucím počtem nakažených virem Covid 19, Vás žádáme, abyste do areálu  školy a do budovy vstupovali v rouškách.  Děkujeme.