Aktuality

Zápis na letní provoz probíhá elektronicky do  27.5.2020, přihlášku s kopií EL odevzdejte do 27.5.2020 – schránka MŠ Karásek, z ulice Vojtova


Vážení rodiče,

z bezpečnostních důvodů a pro usnadnění – urychlení zápisu Vašeho dítěte k letnímu provozu do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu, který bude otevřen od 25.5.do 27.5. 2020.
Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naší mateřskou školu a předzapsat se do ní:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/letni-p12-karasek

Program Vás navede, jaké kroky je potřeba podniknout. Poté vyplněnou a podepsanou žádost doručíte do MŠ (poštovní schránka z ulice Vojtova) spolu s Evidenčním listem z MŠ, kterou dítě aktuálně navštěvuje.

Přihlašování dětí se týká všech, kteří se přihlásili na letní provoz do 14.2.2020. Ostatní děti mohou být přijaty jako náhradníci v případě, že se uvolní místo.

O platbě školného na prázdninový provoz Vás budeme včas informovat-

Elektronický předzápis 2020 – leták

aktualizace 24.5.2020

Vážení rodiče, pro usnadnění přihlašování dětí na letní provoz pro Vás připravujeme elektronický předzápis. Na prázdniny budou přijaté děti, které rodiče přihlásily do 14.2.2020. Ostatní děti budou náhradníci, v případě, že se uvolní místo ve školce s prázdninovým provozem.

seznam školek prázdninový provoz – leták 

seznam školek prázdninový provoz srpen – leták


Zaměstnanci MŠ Karásek děkují panu Šimandlovi (tatínkovi  Barušky) za poskytnutí ochranných štítů. Informace o kroužcích při DDM

 

Mateřská škola Karásek obnovuje provoz od 11. 5. 2020.

Vstup do MŠ bude dítěti umožněn pouze s vyplněným a podepsaným  čestným prohlášením.

Dočasné podmínky provozu mateřské školy platné od 11.5. do odvolání


Informace k zápisu pro nový školní rok 2020/2021

najdete na  Úřední desce“

Elektronický předzápis bude otevřen od 10.4. do 11.5.2020.

aktualizace 31.3.2020

Vážení rodiče, v rámci zkvalitnění  a urychlení informovanosti zákonných zástupců našich dětí vás budeme v naléhavých případech informovat prostřednictvím SMS zprávy.

Na číslo, z kterého vám zpráva přijde, lze pouze odepisovat, nevolejte zpět prosím.

aktualizace 19.3.2020


Informace k vydávání žádosti o ošetřovné

Žádost o ošetřovné pro žáky naší mateřské školy Vám potvrdí ředitelka mateřské školy. Odkaz na stažení žádosti najdete na stránkách ČSSZ:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Žádost si stáhnete, případně vytisknete, vyplníte a nascanujete do emailu paní ředitelce (reditelka@tyrsovka.cz) Ta žádost vytiskne, potvrdí razítkem a podpisem a pošle Vám ji zpět elektronicky. I v této podobě bude žádost zaměstnavateli akceptována.
Originál, který bude zatím ve školce, bude nutné předložit až dodatečně pro výplatu dávky. Hlavní město se však snaží, aby originál nebylo nutno vůbec předkládat. Sledujte prosím další informace.

aktualizace 17.3.2020


Vážení rodiče,

Mateřská škola Tyršovka v Praze 12, detašované pracoviště Karásek

bude z provozních důvodů od pondělí 16. 3. 2020 UZAVŘENA.

aktualizace 15.3.2020

Vážení rodiče, do odvolání budou  děti

z  4. třídy v 2.třídě,  děti z 3. třídy v 1. třídě.

Odpoledne budou všechny děti v 1. třídě

Velmi děkujeme všem rodičům, kteří si děti nechali doma. 
V tomto období je nezbytně nutné, aby v mateřské škole byly pouze zcela zdravé děti. Důrazně Vás žádáme, abyste děti, které vykazují jakoukoliv známku  nemoci (teplota,kašel, rýma, nevolnost nebo střevní problémy)

 nechali doma.

aktualizace 11.3.2020

Mateřská škola Karásek nadále zůstává
v provozu.
Zvažte prosím nutnost docházky vašeho dítěte do MŠ.
V případě změny vás budeme informovat.
Všechny kroužky a kulturní akce se do odvolání ruší.

Aktualizace 10. 3. 2020


Elektronický předzápis do MŠ na školní rok 2020/21

bude probíhat od 10. 4. do 11. 5. 2020

Zápisy (odevzdávaní přihlášek v MŠ) proběhnou

ve dnech 12. a 13. 5. 2020

Více informací ohledně zápisu najdete na našem webu do konce března.


Provoz mateřských škol v MČ Praha 12 v měsících červenci a srpnu 2020

změna při přihlašování

Jako každoročně, i v letošním roce je v MČ Praha 12 zajištěn letní provoz mateřských škol po celé období letních prázdnin.

Letos však nastává změna při přihlašování:

!!rodiče, kteří plánují umístit své dítě během letních prázdnin do mateřské školy, budou oznamovat konkrétní termín ve své kmenové mateřské škole, a to nejpozději do 14. února 2020. !!

Jejich žádost bude zaregistrována.

Konkrétní mateřská škola na území MČ Prahy 12, do které budou moci své dítě přihlásit, jim bude oznámena až před vlastním zápisem na prázdninový provoz. (začátek května)

Zápis do mateřských škol s prázdninovým provozem proběhne  26. a 27. 5. 2020 od 13 do 17 hodin již v určené mateřské škole, rodiče současně uhradí jako každým rokem související poplatky – školné a stravné.

Děti, jejichž rodiče podají žádost o umístění po 14. únoru, budou vedeny jako náhradníci a rodiče budou kontaktováni pouze v případě uvolnění místa.

Důvodem, proč musí nově rodiče do 14. 2. 2020 oznamovat, zda se v létě zapojí do letního provozu, je potřeba naplánovat dostatečnou kapacitu mateřských škol pro letní provoz.

Žádáme rodiče, aby využívali letní provoz pouze v nutných případech. Pro dítě je nejvhodnější, aby prázdniny byly opravdu prázdninami a trávilo je se svými blízkými.

(OŠK Praha 12)