Aktuality


V úterý 25.2. bude ve školce KARNEVAL. Děti si přinesou kostým.

Předškoláci ze zelené třídy mají téma „Staré pověsti české“ nebo „Stará česká řemesla“ .


Provoz mateřských škol v MČ Praha 12 v měsících červenci a srpnu 2020

změna při přihlašování

Jako každoročně, i v letošním roce je v MČ Praha 12 zajištěn letní provoz mateřských škol po celé období letních prázdnin.

Letos však nastává změna při přihlašování:

!!rodiče, kteří plánují umístit své dítě během letních prázdnin do mateřské školy, budou oznamovat konkrétní termín ve své kmenové mateřské škole, a to nejpozději do 14. února 2020. !!

Jejich žádost bude zaregistrována.

Konkrétní mateřská škola na území MČ Prahy 12, do které budou moci své dítě přihlásit, jim bude oznámena až před vlastním zápisem na prázdninový provoz. (začátek května)

Zápis do mateřských škol s prázdninovým provozem proběhne  26. a 27. 5. 2020 od 13 do 17 hodin již v určené mateřské škole, rodiče současně uhradí jako každým rokem související poplatky – školné a stravné.

Děti, jejichž rodiče podají žádost o umístění po 14. únoru, budou vedeny jako náhradníci a rodiče budou kontaktováni pouze v případě uvolnění místa.

Důvodem, proč musí nově rodiče do 14. 2. 2020 oznamovat, zda se v létě zapojí do letního provozu, je potřeba naplánovat dostatečnou kapacitu mateřských škol pro letní provoz.

Žádáme rodiče, aby využívali letní provoz pouze v nutných případech. Pro dítě je nejvhodnější, aby prázdniny byly opravdu prázdninami a trávilo je se svými blízkými.

(OŠK Praha 12)


V pátek 24.1.2020 proběhne ve 3. a 4. třídě preventivní program MEDVÍDKOVA NEMOCNICE. Děti si v tento den přinesou plyšového medvídka.


≡ Vážení rodiče předškoláčků, zveme vás na besedu s psycholožkou, speciální pedagožkou PPP Praha 6

Téma: Školní zralost a připravenost dětí na školní docházku

dne 12.2.2020 od 17:00 hodin

Přednášející:  PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.,

Seminář zahrnuje interaktivní setkání s rodiči, kde jsou představeny základní složky školní zralosti a školní připravenosti. Rodiče mohou klást konkrétní dotazy psycholožce i učitelkám z MŠ . Otázky jsou zodpovězeny ve vzájemné spolupráci psycholožky a pedagožek. Cílem semináře je identifikovat u dětí oblasti, kde je potřeba cílený tréning a motivovat rodiče, aby s dítětem pracovali před vstupem do základní školy. Neboť pokud je dítě na školu připravené, může zažívat úspěch a být ve škole šťastné.

Struktura přednášky:

 1. Školní zralost
 2. Školní připravenost
 3. Tělesná zralost
 4. Připravenost kognitivních funkcí
 5. Pracovní zralost
 6. Emocionálně – sociální zralost, samostatnost
 7. Grafomotorika a percepční zralost
 8. Základní matematické představy
 9. Diagnostika školní zralosti

Prosíme rodiče – bez dětí !


Poslední hodina plavání bude v pondělí 20.1.2020


V úterý 21.1.2012 jdeme s dětmi do divadla Na Cikorce. Děti uvidí pořad o sovách.


Ve čtvrtek 16.1.2020 jdeme s dětmi do KC 12 na divadelní představeni „Kouzla a čáry staré Prahy“.

Sraz dětí ve školce upřesní třídní učitelky.


PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ A KLIDNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY. TĚŠÍME SE NA VÁS 6.1.2020. 

2. A 3. LEDNA 2020  JE PROVOZ OMEZEN, PŘIHLÁŠENÉ DĚTI BUDOU V 1. TŘÍDĚ.

6. LEDNA JEDOU DĚTI ZE 4. A 3. TŘÍDY PLAVAT.


ZVEME VŠECHNY RODIČE, PRARODIČE A SOUROZENCE NA VÁNOČNÍ BESÍDKU VE STŘEDU 11.12.2019

ŽLUTÁ 1. třída začíná v 15:30 hodin

ČERVENÁ 2. třída začíná v 15:30 hodin

MODRÁ 3. třída začíná v 16.00 hodin

ZELENÁ  4. třída připravila pro děti a jejich rodiče  VÁNOČNÍ DÍLNIČKY od 16:00 hodin

—————————————————————————————————-


V úterý 3.12.2019 přijede do školky divadlo s pohádkou „Jak se v pekle kujou pikle“.

Ve středu 4.12.2019 dopoledne společně s dětmi rozsvítíme vánoční stromeček.

Ve čtvrtek 5.12.2019  přijdou do školky na návštěvu Mikuláš, čert a anděl.


 V úterý 19.11.2019 jdou děti z 2.,3. a 4. třídy do divadla KC 12 na pohádku O třech námořnících.

Sraz ve školce vám upřesní třídní učitelky.


Změna platby za stravné a školné (úplata za předškolní vzdělávání) od 1. 9. 2019.

Systém placení inkasem, zálohově předem na daný měsíc:

 • inkasní zálohová srážka z vašeho účtu proběhne poprvé k 3.10.2019 za stravné a školné na měsíc říjen
 • o přeplatek vzniklý z odhlášené stravy bude ponížena vždy následující inkasní platba
 • při úhradě inkasem máte zaručeno, že stravné a školné bude zaplaceno včas

Neuskutečněná inkasní srážka:

 • částku bude nutné uhradit jiným způsobem, nejpozději do konce měsíce tak, aby byla splněna podmínka zálohové úhrady.

Ve výjimečných případech lze využít jinou formu úhrady:

 • jednorázový příkaz,
 • trvalý příkaz.

Zřízení inkasního příkazu pro účel školy:

Účet mateřské školy: 19-2000765379/0800

nastavení limitu na školné a stravné dohromady  –      2000,- Kč na 1 dítě

provedení inkasa: měsíčně

Úplata za vzdělávání – školné • 750,-Kč/měsíc – děti předškolního věku (rok před vstupem do ZŠ a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí).

Stravné: • Děti do 6 let 39,- Kč/den, děti od 7 let 41,- Kč/den

Kontaktní osoba pro školné a stravné: Lenka Keyřová, vedoucí školní jídelny MŠ Karásek
telefon: 241 772 723
e-mail: sjkarasek@tyrsovka.cz

aktualizace 12.9.2019
Vážení rodiče, v úterý 10.9.2019 proběhnou ve všech třídách první třídní schůzky. 

1. a 2. třída od 16:00 hodin

3. a 4. třída od 16:30 hodin

Přijďte, pokud to bude možné, bez dětí.  Děkujeme  


Vážení rodiče, od září dochází ke změně plateb školného a stravného. Věnujte prosím pozornost následujícím odkazům:

Změna platby za stravné a školné

Platby

Úplata za vzdělávání – školné • 750,-Kč/měsíc – děti předškolního věku (rok před vstupem do ZŠ a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí).

Stravné: • Děti do 6 let 39,- Kč/den, děti od 7 let 41,- Kč/denÚčet mateřské školy: 19-2000765379/0800

Kontaktní osoba pro školné a stravné: Lenka Keyřová, vedoucí školní jídelny MŠ Karásek
telefon: 241 772 723
e-mail: sjkarasek@tyrsovka.cz

Informace o platbě školného a stravného za měsíc září 2019, obdržíte u vedoucí jídelny od 9. 9. 2019 formou tiskopisu.


Vážení rodiče, nástup do MŠ je v pondělí 2.9.2019 do 8:30 hodin.

Nově přijaté děti v 1. třídě budou mít dva týdny na adaptaci:

Po až St do 10:00 hodin

Čt, Pá a druhý týden do oběda (12:30 hodin)

 


V rámci ekologické výuky jsme společně se skřítkem Medovníčkem  a dětmi zabydleli hmyzí domeček.


Za peníze získané z prodeje Andělských kalendářů (7175,- Karásek ) jsme zakoupili dětem didaktické hračky a pomůcky