Spolupráce

Mateřská škola spolupracuje s rodiči a ostatními partnery.

Naše mateřská škola se snaží o úzkou spolupráci s rodiči, a to především formou společných akcí pořádaných mateřskou školou. Samozřejmostí je osobní komunikace s rodiči, která je pro nás velmi cenná. Slouží především k vzájemnému předávání informací o dítěti, déle jsou rodiče informováni o aktivitách školy a o ostatních záležitostech souvisejících s provozem školy. Chceme být školou otevřenou rodičům, jejich spolupráce je pro nás velmi důležitá.

Dále spolupracujeme:

  • se zřizovatelem – pravidelná setkání se zástupci zřizovatele
  • se základními školami – ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Prof. Švejcara, ZŠ Rakovského (třída Edisona) – vzájemné návštěvy dětí a dále spolupracujeme při přípravě dětí na vstup do ZŠ
  • s PPP, Praha 12 – školní zralost dětí
  • s Městskou knihovnou v Praze 12 – každoroční návštěva knihovny spojená s besedou pro předškoláky
  • s DDM Monet, Praha 12 – akce pro děti, Sportovní dny Prahy 12, spolupráce na realizaci zájmových kroužků, výchovně – vzdělávací programy  
  • sdružení HAMR – sport a.s. – všeobecná kondiční příprava
  • Dětský úsměv – unikátní projekt preventivní péče o zuby dětí v mateřských školách,důraz je kladen především na opakovaný praktický nácvik účinného čištění chrupu
  • Složky integrovaného záchranného systému – přednášky, návštěvy, exkurze
  • Fitness For Joy – odborná pohybová průprava pod vedením certifikované trenérky