Školní vzdělávací program

 

Základní směry výchovné práce

Naše vize:     „Škola jako jedna velká rodina, kde se každý cítí dobře.“

Naše moto:    „S úsměvem jde všechno lépe“

Školní vzdělávací program:       „Na světě je krásně“

– vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a z předchozích zkušeností všech pedagogů

– umožňuje pedagogům uskutečňovat své vlastní nápady a zároveň čerpat z podnětů a zkušeností dětí

-u starších dětí učitelky vzdělávají formou projektové výuky, tvoří si vlastní krátkodobé nebo dlouhodobé projekty

– snažíme se o všeobecný rozvoj v předškolním období a chceme vytvořit zdravé prostředí s příjemnou atmosférou, tolerancí, pohodou, klidem a citovým zázemím

– nezaměřujeme se pouze na výsledky, ale podporujeme u dětí mimo intelektuálního rozvoje, rozvoj v oblasti emoční a sociální

Září                        – Od maminky do světa

Říjen                     –  Přišel podzim do zahrady                                                        

Listopad              –  Když zlátne listí                                             

Prosinec              –  Kouzlo vánoc

Leden                   –  Mrazík cení zoubky

Únor                     –  V zemi pohádek

Březen                 –  Jaro ťuká na vrátka

Duben                  –  Silnice není les

Květen                 –  Místo, kde jsem doma                             

Červen                 – Těšíme se na prázdniny

Snažíme se, aby společně strávený čas, blízkost a s tím spojené zážitky zanechaly v dětech krásné vzpomínky na předškolní čas. Nenásilnou formou a zábavnou cestou chceme objevovat nové věci a poznávat svět z různých úhlů pohledu.

Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na něho běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.