Mateřská škola KARÁSEK

MŠ Karásek se nachází v klidné části Modřan. Budova mateřské školy nabízí ideální prostředí pro děti předškolního věku. Činnost probíhá v budově se čtyřmi samostatnými vchody. Součástí školy je nově zrekonstruovaná školní jídelna. K dispozici je školní zahrada, kterou mohou děti využívat během celého školního roku. Každá třída má k dispozici šatnu, sociální zařízení, hernu, jídelnu a třídu.
MŠ navštěvují děti ve věku od 3 do 7 let. Děti jsou do tříd rozděleny podle věku. V každé třídě s dětmi pracují dvě paní učitelky. U dětí předškolního věku je odpočinek zkrácen (kroužky, hry u stolečku, deskové hry, stavebnice, puzzle, kreslení…). Školka zajišťuje pravidelné plavecké a lyžařské kurzy, navštěvuje divadelní představení a jezdí na výlety.

  • Předškolní děti mají denně přípravu na vstup do základní školy, jezdí  na výlety po Praze,  předškolní děti navštěvují základní školu, aby se seznámily s prostředím školy a s budoucími paní učitelkami. Denně probíhá individuální příprava předškolních dětí na vstup do základní školy.
  • Při vzdělávání dětí využíváme interaktivní tabuli. Práce s interaktivní tabulí v mateřské škole nabízí dětem nejen zábavu a různé hry, ale hlavně rozvíjí nenásilným způsobem myšlení, představivost, kreativitu, tvořivost, logické uvažování, grafomotoriku, poznávání barev, cvičení paměti, trpělivost a pozornost. Našim cílem je obohatit výchovně vzdělávací program dětí a to s ohledem na nároky na vzdělávání, které se v současné době stále zvyšují. Snažíme se, aby děti opouštěly mateřskou školu vybaveny všemi kompetencemi, které pak uplatní v dalším stupni vzdělávání.