Informace pro rodiče

Mateřská škola Karásek v Praze 12 příjme do našeho milého kolektivu od 1.9.2022 (popřípadě od 29. srpna 2022) kvalifikovanou učitelku. Nabízíme práci na plný nebo zkrácený úvazek. Své životopisy prosím posílejte na e-mail: reditelka@mskarasek.cz . Bližší informace při osobním jednání, tel. kontakt: 737 666 628.

Platby stravného a školného ve školním roce 2022/2023

Žádáme rodiče, aby zadali trvalé příkazy pro měsíční platbu školného (č.ú. 5906680359/0800) a stravného (č.ú.19-5906680359/0800) vždy do 20. dne v  měsíci pro měsíc následující – 1. platba v srpnu 2022 a poslední platba v květnu 2023. Variabilní symbol dítěte zůstává stejný po celou dobu docházky dítěte do MŠ.   Nově přijaté děti zaplatí školné a stravné až v září, kdy dostanou VS dítěte.

Informace k platbám školného a stravného

Školní řád

Režim dne v mateřské škole

Co děti potřebují do MŠ

Poprvé v MŠ

Desatero pro rodiče

Informace k odolnosti dětí

  Informace o povinném předškolním vzdělávání – rodiče

Provoz školy je od 6,30hod do 17,00hod. V době od 12,30hod do 13,00hod je možné děti vyzvedávat po obědě a odpoledne od 15,00 do 16.55 hodin.