Informace pro rodiče

ORGANIZACE PROVOZU MŠ VE DNECH 23.-31.8.2021

Od 23. do 25.8.2021 budou děti rozděleny (viz. informační tabule u vchodu do MŠ a na dveřích tříd) do 1. a 2. třídy.

Od 26. do 31.8.2021 budou děti rozděleny  do 3. a 4. třídy.

Informační třídní schůzka pro nově přijaté  děti na rok 2021/2022 se bude konat dne 30.8.2021 v 16.00 hodin v 1. třídě (bez přítomnosti dětí).

Přejeme všem rodičům a dětem krásné prožití letních prázdnin. V září se na vás budeme těšit. Kolektiv MŠ

Platby stravného a školného ve školním roce 2021/2022

Žádáme rodiče, aby zadali trvalé příkazy pro měsíční platbu školného (č.ú. 5906680359/0800) a stravného (č.ú.19-5906680359/0800) vždy do 20. dne v  měsíci pro měsíc následující – 1. platba v srpnu 2021 a poslední platba v květnu 2022. Variabilní symbol dítěte zůstává stejný po celou dobu docházky dítěte do MŠ.  

Informace k platbám školného a stravného

Školní řád

Režim dne v mateřské škole

Co děti potřebují do MŠ

Poprvé v MŠ

Desatero pro rodiče

ŠVP Karásek

Informace k odolnosti dětí

  Informace o povinném předškolním vzdělávání – rodiče

 

Provoz školy je od 6,30hod do 17,00hod. V době od 12,30hod do 13,00hod je možné děti vyzvedávat po obědě a odpoledne od 15,00 do 16.55 hodin.