Informace pro rodiče

Školné:
– úplata za vzdělávání 750,-Kč/měsíc
– děti rok před vstupem do ZŠ školné neplatí
– hradí se na účet 19 – 2000765379 / 0800, variabilní symbol dítěte naleznete v šatně
– nutno zaplatit vždy do 15. dne příslušného měsíce

Stravné:
– dítě do 6 let platí 39,-Kč/den
– dítě od 7 let platí 41,-Kč/den
– hradí se na účet 19 – 2000765379 / 0800, variabilní symbol dítěte naleznete v šatně
– nutno zaplatit vždy do 15. dne příslušného měsíce

Platbu za stravné a školné nelze slučovat (jiný variabilní symbol!).
V případě, že z jakýchkoliv důvodů nemůžete uhradit školné či stravné, kontaktujte vedoucí školní jídelny (viz Kontakty)

Omlouvání dětí:
telefon 725 546 976 (od 6:30 do 8:00 pouze SMS), po 8. hodině 241 772 723

Kultura:

tento školní rok platí všechny děti 1000,- Kč na kulturu, číslo účtu 2501285728/2010, variabilní symbol najdete na nástěnce v šatně.

Do mateřské školy děti potřebují:
bačkory (nutná pevná pata – ne pantofle)
převlečení na zahradu
náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky
pyžamo
pláštěnka
holínky

Vše dětem řádně označit – podepsat!

Režim dne v MŠ:
06:30 – 08:30 – příchod dětí do školy, hry dle volby dětí, individuální práce (výtvarné a pracovní aktivity…)
08:30 – 09:00 – pohybové a hudebně pohybové aktivity
09:00 – 09:20 – hygiena, svačina, hygiena
09:20 – 10:00 – hlavní výchovně–vzdělávací blok, didakticky zacílena činnost (individuální a skupinová práce) dle třídních vzdělávacích programů
10:00 – 12:00 – tématické vycházky nebo pohybové aktivity na zahradě
12:00 – 12:30 – hygiena, oběd, hygiena
12:30 – 13:00 – odchod dětí po obědě, příprava na odpolední odpočinek
13:00 – 14:30 – odpočinek dětí, četba, poslech nahrávek, spánek, u nejstarších dětí zájmová činnost
14:30 – 15:00 – hygiena, odpolední svačina, hygiena
15:00 – 17:00 – odpolední aktivity ve třídě nebo na zahradě školy, odchod dětí ze školy
17:00 – ukončení provozu školy