Informace pro rodiče

 

Nově na našich stránkách naleznete i 3D vizualizaci a prohlídku všemi prostory mateřské školy

Brožura ZŠ a MŠ- Přijďte se podívat na školní rok 2024/2025 

Informace k letnímu provozu mateřských škol na rok 2023/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Platby stravného a školného ve školním roce 2023/2024

Žádáme rodiče, aby zadali trvalé příkazy pro měsíční platbu školného (č.ú. 5906680359/0800) a stravného (č.ú.19-5906680359/0800) vždy do 20. dne v  měsíci pro měsíc následující – 1. platba v srpnu 2023 a poslední platba v květnu 2024. Variabilní symbol dítěte zůstává stejný po celou dobu docházky dítěte do MŠ.   Nově přijaté děti zaplatí školné a stravné až v září, kdy dostanou VS dítěte.

Informace k platbám školného a stravného

Školní řád

Režim dne v mateřské škole

Co děti potřebují do MŠ

Poprvé v MŠ

Desatero pro rodiče

Informace k odolnosti dětí

  Informace o povinném předškolním vzdělávání – rodiče

Provoz školy je od 6,30hod do 17,00hod. V době od 12,30hod do 13,00hod je možné děti vyzvedávat po obědě a odpoledne od 15,00 do 16.55 hodin.