Kroužky

Každé pondělí (říjen -leden) jezdíme s dětmi na plavecký kurz do Čestlic.

Od 24.1.-28.1.2022 máme pro děti zajištěný týdenní lyžařský kurz na Šibeničním vrchu.

PONDĚLÍ:

  • výuka českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem
  • logopedická prevence

ÚTERÝ :

  • tanečky -DDM
  • keramika I.-DDM
  • výuka českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem
  • logopedická prevence

STŘEDA :

  • angličtina
  • kroužek aktivit rozvíjející ICT v MŠ pro děti ohrožené školním neúspěchem

ČTVRTEK :

  • keramika II. – DDM
  • pohybové hry-DDM