Úřední deska

Platby stravného a školného ve školním roce 2021/2022

Žádáme rodiče, aby zadali trvalé příkazy pro měsíční platbu školného (č.ú. 5906680359/0800) a stravného (č.ú.19-5906680359/0800) vždy do 20. dne v  měsíci pro měsíc následující –1. platba v srpnu 2021 a poslední platba v květnu 2022. Variabilní symbol dítěte zůstává stejný po celou dobu docházky dítěte do MŠ.

Pověřenec GDPR :

Oldřich Bradáč, tel.: 724 942 134, e-mail:  dpo.bradac@seznam.cz