Úřední deska

 Třídní schůzky nově přijatých dětí proběhnou dne 19.6.2018

od 17,00 hodin v 1.třídě.

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ 2018/2019

Volné pracovní pozice

Kritéria přijímání pro školní­ rok 2018-19


Termíny zápisů do MŠ  pro rok 2018_2019

Zápis do MŠ

bude pro školní rok 2018/2019 probíhat takto:

  1. Elektronický předzápis (www.elektronickypredzapis.cz)

Elektronický_předzápis_2018

 2. Den otevřených dveří

25. 4. a 26. 4. 2018 od 13:00 – 17:00 hodin

Den otevřených dveří bude probíhat v budově MŠ Tyršovka v Lysinské ulici (vchod provozním úsekem) i na detašovaném pracovišti Karásek v Karasově ul. (recepce).

 3. Odevzdání přihlášky a evidenčního listu – zápis do MŠ 

9. 5. a 10. 5. 2018 od 13:00 – 17:00 hodin (doporučujeme rezervovat si při předzápisu konkrétní čas)

Zápis do MŠ (odevzdání přihlášky a evidenčního listu) pro obě pracoviště bude probíhat pouze v hlavní budově MŠ Tyršovka v Lysinské ulici (1.pavilon, 1.patro)

Potřebné doklady k zápisu: 

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • potvrzení o trvalém bydlišti na území MČ Praha 12 (Pokud nemáte trvalý pobyt na území MČ  Praha 12, je nutno přinést k nahlédnutí nájemní, podnájemní, kupní nebo předkupní smlouvu na byt nacházející se na území MČ Praha 12.)

Další informace:

  • Spádovým obvodem mateřské školy je celý obvod MČ Prahy 12.