Zaměstnanci

ŘEDITELKA ŠKOLYLenka Kouřilová

TŘÍDNÍ UČITELKY:

Margherita Fabrisová 

Andrea Jirsová 

BBs. Alena Seidlová Dis.

Emma Strnadová                                                                     

Hana Hamšíková

Daniela Telvaková

Natálie Janoušová

Bc. Veronika Bazalová- zástupkyně ředitele

Petra Vicianová – školní asistent

Lenka Janatová- asistent pedagoga

Simona Vostradová – asistent pedagoga

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:

Jana Škodová – hospodářka školy

Kristýna Štorkánová vedoucí školní jídelny

Jiřina Achačová – kuchařka

Hana Rothe – kuchařka

Dagmar Vančová – školnice

Jarmila Sehnoutková – úklid školy

Jaroslav Seidl – kotelník