Zaměstnanci

ŘEDITELKA ŠKOLYLenka Kouřilová

TŘÍDNÍ UČITELKY:

Margherita Fabrisová 

Andrea Jirsová 

BBs. Alena Seidlová Dis.

Kristýna Kindlová  Dis.                                                                      

Hana Hamšíková

Daniela Telvaková

Natálie Janoušová

Bc. Veronika Bazalová- zástupkyně ředitele

Petra Vicianová – školní asitent

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:

Jana Škodová – hospodářka školy

Dagmar Schmidtová – vedoucí školní jídelny

Jiřina Achačová – kuchařka

Hana Rothe – kuchařka

Dagmar Vančová – školnice

Jarmila Sehnoutková – úklid školy

Jaroslav Seidl – kotelník