Kontakty

Mateřská škola Karásek (odloučené pracoviště MŠ Tyršovka)
adresa: Karasova 14, 143 00 Praha 4–Modřany
telefon: 241 772 723
e-mail: karasek@tyrsovka.cz

Ivana Hanáková, zástupkyně ředitelky pro MŠ Karásek
telefon: 702 290 903
e-mail: karasek@tyrsovka.cz

Lenka Keyřová, vedoucí školní jídelny MŠ Karásek
telefon: 241 772 723
telefon: 725 546 976 (pro omlouvání dětí, do 8:00hodin pouze SMS)
e-mail: sjkarasek@tyrsovka.cz