Akce 2023-2024

V rámci spolupráce školek na P12, která se zaměřuje na předčtenářskou gramotnost navštíví naší školku 10.4.2024 MŠ Oáza. 17.4 se na oplátku vypraví naše zelená třída do MŠ Oáza.

Předškoláci 24.4.2024 navštíví ZŠ T.G.MASARYKA.