Veřejné zakázky

Výběrové řízení „Výměna jídelního výtahu v Mateřské škole Karásek v Praze 12, p. o.“ bylo ukončeno.

aktualizace 9.12.2020

Výběrové řízení „Výměna jídelního výtahu v Mateřské škole Karásek v Praze 12, p. o.“- opakovaná výzva

VŘ – Krycí list VŘ-Čestmé prohlášení (1) VŘ-Smlouva o dílo (1) VŘ-Výzva k podání nabídky

VŘ-Smlouva o dílo

VŘ-Čestmé prohlášení

VŘ – Krycí list

Doplňující informace č.1


Veřejná zakázka  “ Výměna jídelního výtahu v Mateřské škole Karásek v Praze 12, p. o.“ zrušena.

Zadavatel se rozhodl využít svého práva uvedeného v zadávací dokumentaci v článku XIV. odstavce 2 písmeno f) zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu.