Zápis

Zápis do MŠ pro rok 2021/2022

Vážení rodiče, dne 12. 4. 2021 bude spuštěn Elektronický předzápis do naší mateřské školy, který bude ukončen 10. 5. 2021.  Na webu: www.elektronickypredzapis.cz  stačí vyhledat naší mateřskou školu nebo kliknutím na odkaz  níže přejít přímo na informační stránku naší MŠ:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-karasek

Den otevřených dveří byl vzhledem k aktuální situaci zrušen.

Postup zákonných zástupců při zápisu

Zákonný zástupce se zaregistruje a v Elektronickém předzápisu  vyplní Žádost, kterou si následně s Evidenčním listem vytiskne. Společně s kopií rodného listu a potvrzením od lékaře (druhá strana evidenčního listu) doručí ve dnech 11. a 12. 5. 2021 od 13.00 do 17.00 hod osobně do kanceláře MŠ nebo v případě nepříznivé epidemiologické situace zašle:

  • do datové schránky školy (7bgd9gk)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (reditelka@mskarasek.cz),
  • vhozením do poštovní schránky v MŠ
  • poštou na adresu školy

Mateřská škola si ověří místo trvalého pobytu dítěte u MČ Praha 12  – odbor  občansko-správních agend. Spádovým obvodem mateřské školy je celý obvod MČ Prahy 12. Žádosti o přijetí je nutné odevzdat nejpozději 16.5.2021 do 17.00 hodin.

Po uzavření termínu zápisu Vám budou e-mailem zaslány formuláře s registračním číslem Vašeho dítěte. Pod těmito čísly bude koncem měsíce května zveřejněn seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.

Lenka Kouřilová

ředitelka Mateřské školy Karásek v Praze 12


Individuální vzdělávání

Upozorňujeme rodiče, že je povinná předškolní docházka pro děti, které do 31.8.2021 dovrší 5 let!!! 

Možnost individuální docházky se týká dětí s povinnou předškolní docházkou, které budou nastupovat od 1.9.2021 a je nutno ji ředitelce školy oznámit nejpozději 3 měsíce předem, tedy maximálně do 31.5.2021

Vnitřní směrnice k zápisu 2021 (Kritéria pro přijímání dětí)