Zápis

Zápis do MŠ pro rok 2021/2022

Vážení rodiče, dne 12. 4. 2021 bude spuštěn Elektronický předzápis do naší mateřské školy a bude trvat do 10. 5. 2021

Den otevřených dveří byl vzhledem k aktuální situaci zrušen.

Termín řádného zápisu:

 • dne  11. 5. 2021 a  12.5.2021 od 13:00 do 17:00 hod.

Postup zákonných zástupců při zápisu

VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI:

 • zákonný zástupce v Elektronickém předzápisu  vyplní žádost, kterou si následně vytiskne

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DORUČÍ ŽÁDOST, KOPII RODNÉHO LISTU, KOPII OČKOVACÍHO PRŮKAZU, ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ DO MŠ:

 • do datové schránky školy (7bgd9gk)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (reditelka@mskarasek.cz),
 • vhozením do poštovní schránky v MŠ
 • zasláním poštou (Mateřská škola Karásek v Praze 12, příspěvková organizace, Karasova 1829/14, 143 00 Praha 4 – Modřany)

OVĚŘENÍ ÚDAJŮ:

 • Mateřská škola si ověří místo trvalého pobytu dítěte u MČ Praha 12  – odbor  občansko-správních agend.
 • Spádovým obvodem mateřské školy je celý obvod MČ Prahy 12.

  Individuální vzdělávání

  Upozorňujeme rodiče, že je povinná předškolní docházka pro děti, které do 31.8.2021 dovrší 5 let!!! 

  Možnost individuální docházky se týká dětí s povinnou předškolní docházkou, které budou nastupovat od 1.9.2021 a je nutno ji ředitelce školy oznámit nejpozději 3 měsíce předem, tedy maximálně do 31.5.2021

Vnitřní směrnice k zápisu 2021