Zápis 2024/2025

Třídní schůzky pro nově příchozí dětí se budou konat dne 17.6.2024 v 16 hodin ve 3. třídě.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Rozhodnutí o nepřijetí dětí 2024-2025 nové

Rozhodnutí o přijetí dětí 2024-2025 nové

Pro usnadnění přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do naší mateřské školy využijte Elektronického předzápisu na odkazu, který bude přímo sem včas vložen a bude spuštěn 2.4.2024.
Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-karasek

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v období řádného zápisu přijďte s vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy.

Zápis s odevzdáním potvrzených přihlášek proběhne v termínu od 14.5. – 15.5.2024 mezi 13.00 -17.00. Pro urychlení odevzdání vyplněných formulářů si rezervujte na výše uvedeném odkazu přesný čas.
Žádost o přijetí můžete poslat také datovou schránkou v dané termíny.

Den otevřených dveří se uskuteční dne 15 dubna v 15 hodin. Sraz před budovou MŠ.

Pokud Den otevřených dveří nestihnete je na stránkách přístupná virtuální prohlídka celé mateřské školy.

Adaptační skupina pro děti uprchlé z Ukrajiny od 3-6let