Zápis

Informační třídní schůzka pro nově přijaté  děti na rok 2021/2022 se bude konat dne 30.8.2021 v 16.00 hodin v 1. třídě.

 

 

Individuální vzdělávání

Upozorňujeme rodiče, že je povinná předškolní docházka pro děti, které do 31.8.2021 dovrší 5 let.

Vnitřní směrnice k zápisu 2021 (Kritéria pro přijímání dětí)