Projekty

Projekt

Šablony III MŠ Karásek

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019606

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, spolupráce s rodiči dětí/žáků.

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Integrace cizinců MČ Praha 12

  • doučování probíhá v rámci projektu „Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2022“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra a MČ Praha 12.