Projekty

Integrace cizinců MČ Praha 12

  • doučování probíhá v rámci projektu „Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2021“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra a MČ Praha 12.